Ved Medisinsk helsesenter AS har vi lang erfaring med utgreiing og behandling av pasienter med ADHD. Vi har som mål å gi en helhetlig behandling, ikke nødvendigvis kun gi medikament. Vi kartlegger, og når vi har tilstrekkelig opplysninger om årsaker, kan du få råd om diett, biomedisinsk- og biofeedbackbehandling. Denne tilnærmingen gir vanligvis en symptomforbedring.

Diagnosen ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder- blir brukt om tilstand der det er bl. a. mangelfull evne til vedvarende oppmerksomhet, vanskelighet med å organisere oppgaver, lar seg lett distrahere av ytre påvirkninger, kroppslig/fysisk rastløshet – uro, avbryter og forstyrrer andre.

Diagnosen ADD – Attention Deficit Disorder- blir brukt om oppmerksomhetssvikt uten hyperaktivitet – hyperkinesi – kroppslig uro.

ADHD finnes ofte som tilleggsproblem ved andre nevropsykiatriske tilstander/diagnoser som Tourette Syndrom, Autisme, Bipolare lidelser og Agitert depresjon. ADHD er regnet for å være en livsvarig diagnose, selv om det er svært mange som endrer adferd etter puberteten, muligens som resultat av bedre evne til å takle symptomene.

ADHD er en svært heterogen diagnosegruppe, og avspeiler flere ulike nevrofysiologiske varianter – med mer og mindre gjennombrudd av ulike diagnosekriterier, spesielt med tanke på distraherbarhet, og fysisk uro.

I autismekretser blir ofte ADHD regnet som en undergruppe av autisme, selv om den ligger tettere opptil ”normaladferd”.

Ved ADHD-diagnose anbefaler vi at man følger dette behandlingsopplegget:

Utgreiing:
Blodprøver

Behandling:
Konvensjonell behandling av ADHD / ADD er Ritalin / Strattera som er symptomdempende behandling. Dette kan hos noen erstattes av eller suppleres med:
Diett
Biomedisinsk tilnærming – forstås med bruk av vitamintilskudd, mineraltilskudd, aminosyre og andre kosttilskudd.
Biofeedback - Neurofeedback.
Disse behandlingsformene har hver for seg dokumentasjon for å ha like god effekt som sentralstimulerende midler.