Hva er allergi og intoleranse?
Ulike plager som eksempelvis astma, eksem, diaré, elveblest, utslett, tretthet, leddplager, oppblåsthet, dorskhet, psoriasis, ME, migrene, akne, forstoppelse, vann i kroppen, kløe, hudplager, irritabel tarm, bihulebetennelse, rennende nese, magesmerter, angst, hodepine, vekttap, etc kan skyldes at vi får immunreaksjon og/eller er allergiske eller intolerante mot maten vi spiser.

Hva er forskjellen på allergi og intoleranse?
Matvareallergi 
er immunologisk betinget overfølsomhet på mat. Det vil si at kroppens immunforsvar aktiveres mot stoff fra maten som den opplever som «farlige» inntrengere. Selv svært små mengder av maten som ikke tåles kan være nok til å utløse en allergireaksjon. Ved straksallergi kommer reaksjonen raskt etter inntak av matvaren. Anafylaktiske allergireaksjoner er alvorlige, men sjeldne. De kan oppstå ved matvareallergi, men ikke ved matvareintoleranse.

Matvareintoleranse er overfølsomhetsreaksjoner overfor visse matvarer eller bestanddeler av matvarer. Ved slike reaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men syptomene kan i prinsippet være de samme som ved allergi. Intoleransereaksjonene kan forårsakes av for lite fordøyelsesenzym. Det kan skyldes en arvelig betinget feil ved et enzym, eller det kan bli satt ut av funksjon av andre kjemiske stoff som kommer utenfra, i mat, medisin eller ved infeksjon. Kvikksølv ser ut til å være en vanlig medvirkende negativ faktor. Et eksempel på en kjent matvareintoleranse er laktoseintoleranse.

Årsaken til matvareoverfølsomhet
Matvareallergi starter ofte i spedbarnsalder og er hyppigst fra omkring 2 måneders alder opp til 3 år. Anlegget for å bli allergisk er ofte arvelig. Jo mer allergi det er i familien, desto større er risikoen for allergiske reaksjoner, men arveanlegg avgjør ikke hva man utvikler allergi mot. Barnet behøver med andre ord ikke nødvendigvis utvikle samme form for matvareallergi som foreldrene. Det er likevel mange nye tilfleller av allergi der det ikke har vært allergi fra før. Miljøforhold har derfor stor betydning for utvikling av allergi.