Medisinsk helsesenter AS har lang og god erfaring med behandling av autisme, og autister har vært en stor pasientgruppe hos legen vår i over 20 år. Vi erfarer at funksjonell medisin kan gi gode behandlingsresultat for denne pasientgruppa. Faglig oppdatering og forskning er en viktig del av behandlingsgrunnlaget vårt.

Autisme er regnet for å være en livsvarig og invalidiserende sykdom. Autister er en svært heterogen diagnosegruppe.  Diagnosen blir brukt om et stort spekter av varierende kliniske manifestasjoner av ulike nevrologiske- og atferdsforstyrrelser. Diagnosen oppstod før en hadde biokjemisk kunnskap og teknologi til å karakterisere slike avvik. Pr i dag kjenner man til mange ulike genetiske, og miljømessige årsaker som avspeiler seg i varierende biokjemiske, toksikologiske, dietære og infeksiøse/immunologiske markører. Disse faktorene påvirker nervesystemet og gir et ”autistisk syndrom”.

Man bruker ofte begrepet ASD – Autism Spectrum Disorder – som er et samlebegrep for: Autisme / Infantil Autisme, Asperger syndrom (Høyt fungerende Autisme), Atypisk autisme, og Psykisk utviklingshemming med Autistiske trekk, m.fl.

Man skiller mellom infantil autisme og regressiv autisme. Ved Regressiv autisme starter autismesymptomene etter tilsynelatende normal utvikling, gjerne etter infeksjonssykdom etter en miljøbelastning. Økningen i Autisme siste 20 år har skjedd innen regressiv Autisme.

Ifølge Autismeforeningen er det kliniske bildet av autisme følgende: Omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill.

Autister har ofte tilleggsproblemer som: hyperaktivitet, epilepsi, ulike symptom fra ulike kroppsavsnitt, som smerter, mage-, sanse- og tarmforstyrrelser, hud, hår og negleforandringer, allergier.

Autisme er den tredje mest utbredte utviklingsforstyrrelsen og forekommer 5 ganger oftere enn Downs syndrom, og 3 ganger oftere enn barnediabetes. Det fødes i dag anslagsvis 50-60 barn med barneautisme i Norge pr. år. Inkluderes hele ”autismespekteret” fødes det mellom 150-350 barn pr. år. Situasjonen i dag er at de fleste personer med autisme trenger omfattende bistand fra familie og hjelpeapparatet gjennom hele livsløpet. Autisme er altså blant den mest hjelpetrengende diagnosegruppen totalt innen barnepsykiatrien.

Siden Leo Kanner beskrev tilstanden autisme i 1943 er det blitt presentert en rekke ulike behandlingsmetoder basert på fagområder som medisin, diett, psykologi og pedagogikk..

Ved Austimediagnose anbefaler vi vanligvis at man følger dette behandlingsopplegget:

Utgreiing:

Blodprøver, bla genetisk utgreiing

Organiske syrer

Behandling:Man bestemmer behandling basert på utgreiing, men dette kan omfatte:
Treningsopplegg (ABA)
Diett
Biomedisinsk tilnærming – dvs bruk av vitamintilskudd, mineraltilskudd, aminosyrer og andre kosttilskudd.