Medisinsk helsesenter AS tilbyr som en av få steder i Norge biofeedback / neurofeedbacktrening.

Hva er biofeedback/neurofeedback?
Biofeedback er et samlebegrep for ulike treningsmetoder som går ut på å bevisstgjøre ubevisste / ikke-viljestyrte kroppsprosesser slik at de blir gjort tilgjengelige for bevisst kontroll og viljens påvirkning og styring.

Ved ulike teknikker kan man ved synliggjøring direkte og indirekte påvirke og styre blodtrykk, hudtemperatur, muskelspenning, muskellamming, kramper (epilepsi), smerter, atferdsforstyrrelser (ADHD), psykiske symptom som angst, uro og depresjon.

Ved Neurofeedback kan EEG via dataprogram bli presentert for klient / pasient i form av et spill eller grafikk på en dataskjerm. Når EEG blir synliggjort slik, blir vedkommende i stand til å endre det. Som resultat av endringene, endrer tilsvarende kroppsprosesser seg. Ved epilepsi kan man trene / lære bort et patologisk EEG, og slik også trene bort epilepsien. Fordi dette er lærte prosesser, er de varige, på samme måte som når du har lært å sykle, kan du det.

Gode vitenskapelige studier dokumenterer effekten av biofeedback på ADHD, epilepsi, PTSD, autisme og misbruksproblematikk. De første studiene ble utført med katter, som ved Pavlovske betingingsforsøk ”lærte bort epileptiske kramper”.

Man utnytter hjernens enorme reservekapasitet og fleksibiltet til å endre innlærte tenke- og handlingsmønster. Neurofeedback kan fungere som et kart ut av et vanskelig og ubehagelig ”nevrofysiologisk landskap” til en form for normalisering mot et ønsket landskap. Det krever ikke noe spesielt intellekt eller innsikt, jmf. kattene.

I USA har det som resultat av forskningsmiljøet rundt NASA, Cornell- og UCLA-universitetene i California utviklet seg et behandlingsmiljø med EEG biofeedback, også kalt neurofeedback.

Neurofeedback kombinerer nyere forskningskunnskap innen nevrofysiologi og datateknologi til elegante treningsprotokoller som ved hjelp av ”hjernetrening” gir mennesker herredøme over egne problemer. Man unngår kjemiske stoff og bivirkninger som følger med. Man får ofte andre virkninger med på kjøpet, stemningsheving, bedre søvnkvalitet og innsikt i egne negative eller positive handlingsmønster. I sammenlignende forsøk mellom Ritalin og Neurofeedback har det like god prosentvis effekt (ca. 80 %), men når man slutter med Ritalin, kommer oppmerksomhetssvikten tilbake, mens effekten som neurofeedback gir, er varig.

For å oppnå varig effekt av biofeedbacktreningen bør man ha minimum 20 økter.

Ønsker du å vite ytterligere informasjon om biofeedback, kan du gå inn på følgende nettsider:
www.eegspectrum.com, www.brainmaster.com, www.neuroskills.comwww.thoughttechnology.com

Universitetet i Trondheim, NTNU, underviser i nevrofeedback:

http://www.ntnu.no/studier/emner/PSYPRO4412#tab=omEmnet