Diabetes mellitus er en kronisk stoffskiftesykdom med høyt blodsukker (hyperglykemi) og andre medfølgende metabolske forstyrrelser som kan skyldes absolutt eller relativ insulinmangel, ofte sammen med nedsatt insulinvirkning (insulinresistens).

Sykdommen deles inn i fire hovedgrupper:

  • Type 1-diabetes mellitus
  • Type 2-diabetes mellitus
  • Svangerskapsdiabetes
  • Andre typer diabetes mellitus som monogen diabetes, sykdommer i pankreas, endokrinopatier, effekter av legemidler o.a.

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen og regulering av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.

Diabetes er knyttet til nedsatt funksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Ved type 2-diabetes, eller aldersdiabetes, produserer kroppen for lite insulin i forhold til det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dette fenomenet kalles insulinresistens).

Type 2-diabetes debuterer gjerne etter 40 års alderen, men kan også opptre tidligere. Det er anslått at totalt 265.000 personer har diabetes mellitus i Norge, av disse har 25.000 type 1-diabetes. I tillegg antas det at ca. 250.000 personer har forstyrrelser i sukkeromsetningen (nedsatt glukosetoleranse).

De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes mellitus. Sykdomsforekomsten øker med økende alder, og blant dem over 70 år har ca. 10% diabetes. På verdensbasis har ca. 250 millioner voksne personer diabetes type 2, og det tilkommer 7 millioner nye tilfeller per år.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har konkludert med at vektreduksjon og regelmessig fysisk aktivitet minsker risikoen for diabetes type 2. Overvekt, bukfedme og inaktivitet øker risikoen. Studier viser at fysisk aktivitet og et sunnere kosthold kan være dobbelt så effektivt som medikamentell behandling for å redusere risikoen for utviklingen av sykdommen.