Medisinsk Helsesenter AS ønsker å kartlegge årsaker til plager og problem våre pasienter har, og da foretar vi grundige analyser.

Vi benytter oss primært av laboratorier ved norske sykehus, men kan i tillegg benytte oss av andre laboratorier i Norge og i utlandet. Tester utført ved norske sykehus blir dekket gjennom Folketrygden, tester ved andre laboratorier i inn- og utlandet må oftest dekkes av pasienten.