Behandling for kroniske sykdommer, livsstilsykdommer, autisme og ADHD ved Medisinsk Helsesenter AS har et langsiktig perspektiv. De pasientene som er innstilt på egeninnsats og er motiverte til å følge behandlingsopplegget oppnår best resultat.

Behandlingsprogrammet vil vanligvis forløpe slik:

1) Oppstartsamtale: 2 timer

Oppstartsamtale har til hensikt å kartlegge sykdomshistorie og tidligere behandling, klargjøre forventninger og premisser for behandling. I løpet av kartleggingssamtalen vil man rekvirere nødvendige laboratorietester.

2) Behandlingsstart: 1 1/2 time.

Når lege har mottatt svar fra laboratorietester, starter selve behandlingsprogrammet. Legen sender brev med blodprøvesvar, og pasienten tar kontakt for å avtale konsultasjon for å gjennomgå prøvesvar. Med utgangspunkt i prøvesvar, vil legen skissere et behandlingsprogram.

3) Behandlingsfase: Kan strekke seg fra noen måneder til over flere år. Består av:

  • Pasienten erverver kunnskap og følger behandlingsprogrammet
  • Oppfølgingssamtaler med jevne mellomrom for å tilpasse og justere behandlingsopplegget etter hvert som man ser behandlingsresultat og utvikling