Funksjonell medisin har fokus på de underliggende årsakene til sykdom, ikke bare symptomene. I forkant av behandlingen gjør man en kartlegging gjennom diverse blodprøver, både gjennom norske og utenlandske laboratorier, og man ser på hele pasienthistorien. Man kartlegger hvordan genetiske-, miljømessige- og livsstilsfaktorer påvirker oss, blant annet
immunsystemet, hormoner, fordøyelse, konsentrasjon og energi. På den måten får man et bedre bilde av pasienten, og man har et godt utgangspunkt for behandling.

Hvorfor funksjonell medisin?
I dagens samfunn opplever vi en økning i antall personer som får kroniske sykdommer og livsstilssykdommer: Diabetes, hjertesykdommer, kreft, psykiske problemer og autoimmune sykdommer som f. eks revmatisme. Man ser også en økning i antall personer som får diagnosen ADHD og autisme.

Funksjonell medisin tar utgangspunkt i Vestlig medisin og kombinerer dette med komplementær medisin med fokus på ernæring, diett og trening, og benytter seg av omfattende kartlegging gjennom laboratorietester, og gjennomfører behandling som er basert på diett, kosttilskudd, trening, detox og stressmestringsteknikker.

For å se nærmere på de seks grunnleggende prinsippene for funksjonell medisin, trykk på linken til Institute for Functional Medicine: http://www.functionalmedicine.org/